Bouwadvies

Aanvraag omgevingsvergunning, Heerlen

De opdrachtgever wil het pand met bestemming “Dienstverlening” wijzigen naar bestemming “Wonen”. Wat houdt dit in en wat is hiervoor nodig? Wij hebben het bouwkundig advies verzorgd en momenteel ligt de aanvraag bij de Gemeente Heerlen. Daglicht, ventilatie en brand dienen uitvoerig onderzocht te worden. Het advieswerk bestond onder andere uit: Vooronderzoek Bestemmingsplan check Bestaande…