Bouwkundig advies - Diensten

Wat is uw woning waard en welke onderdelen dient u wellicht al op korte termijn te vervangen? Wat kost een verbouwing? En zijn de scheuren in uw gebouw gevaarlijk? Wilt u ontzorgd worden tijdens de verbouw/ nieuwbouw van uw woning door een projectmanager?  PF-Consultancy geeft u hoogwaardig bouwtechnisch advies. Bekijk hieronder welke diensten wij aanbieden.
Pim-Feijen-2020-12-1

Bouwkundige keuringen

Heeft u op korte termijn een bouwkundige keuring nodig? Wij leveren een volledig uitgewerkte rapportage binnen 4 werkdagen na inspectie.

Naar Keuringen
Scheurvorming

Expertise scheurvorming

Doet zich scheurvorming voor in uw woning en zoekt u een onafhankelijk adviseur die u van de benodigde informatie kan voorzien?

Naar expertise scheurvorming
Verbouwing bouwkosten

Kostenramingen

U heeft een relatief oude woning gekocht en u wilt deze (deels) gaan verbouwen zodat deze voldoet aan al uw wensen of u u wilt een aanbouw. Het budget van de verbouwing wordt vaak bepaald door wat u kan lenen bij de bank of de overwaarde op uw verkochte woning. Maar wat kost verbouwen nu eigenlijk en wat bepaalt deze kosten? Een onafhankelijke kostenraming geeft u inzicht in alle kosten!

Naar Kostenramingen
0-meting

0-Meting

Bent u voornemens om werkzaamheden uit te voeren waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen/ bouwwerken kunnen verzakken en of scheuren. Zorg in dat geval voor een juiste 0-meting van deze omliggende gebouwen/ bouwwerken. Hierdoor worden mogelijke geschillen achteraf voorkomen. Na een nulmeting kunnen wij op uw verzoek of op ons advies herhalingsmetingen uitvoeren. Daarmee houden we uw werkzaamheden en de omliggende gebouwen onder controle.

Naar 0-Meting
NEN 2580

NEN 2580 metingen

NEN 2580 is de Nederlandse norm om de inhoud en oppervlakte te bepalen van een gebouw. Diverse soorten oppervlakten worden in de norm beschreven die samen de totale inhoud en oppervlakte bepalen. Het is de basis van alle metingen die in vastgoed gedaan worden.

Naar NEN 2580
Meerjaren onderhoudplan

Meerjaren Onderhoudsplan

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Met een MJOP is het mogelijk om te sturen op planmatig onderhoud op basis van de staat van onderhoud van gebouwen.

Naar Meerjaren Onderhoudsplan
Verbouwing bouwkosten

Aanvraag omgevingsvergunning

U bent voornemens om uw huidige woning te gaan verbouwen of om een nieuwbouw te gaan realiseren. Het is van belang om hierin van het juiste advies te worden voorzien.
Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is de juiste advisering van belang.
Wij adviseren u gedurende het gehele proces van initiatief t/m oplevering.

Naar Aanvraag omgevingsvergunning