Aanvraag Omgevingsvergunning

Het voortraject

Een bouwproject, of het nu een verbouwing of een gehele nieuwbouw betreft, begint met een initiatief en een ontwerp. Dit zal moeten stroken met het budget en op basis hiervan wordt wel of niet een aanvraag ingediend bij de plaatselijke Gemeente.
Het verschilt per Gemeente maar meestal wordt eerst een vooroverleg gepland. Afhankelijk van de aard van het project wordt een plan ingediend bij de Welstand commissie.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tijdens de welstandsprocedure kan mogelijk al worden begonnen aan de stukken die nodig zijn voor de omgevingsvergunning. Deze stukken bestaan onder andere uit de bouwbesluit eisen vertaald op tekening, constructieve berekeningen (uitgangspunten) en bouwkundige tekeningen tot op een vastgelegd niveau.

PF-Consultancy begeleidt het volledige vergunningstraject en is de spil tussen de initiatiefnemer/ opdrachtgever en de uitvoerende partijen. Wanneer het een kleinschalig project betreft zoals een aanbouw of verbouw waar een aanvraag omgevingsvergunning is vereist, verrichten wij het teken- en rekenwerk en wordt geen derde partij ingeschakeld.

Van initiatief t/m oplevering

De beheersfactoren in het bouwproces dienen continue te worden gemonitord en gestuurd. De bouwdirectie/ projectmanager koppelt dit terug naar de initiatiefnemer/ opdrachtgever.
Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is de juiste advisering op het juiste moment van belang. Wij adviseren u gedurende het gehele proces van initiatief t/m oplevering.

De opdrachtgever van een bouwproject heeft vaak geen kennis van bouwen of de huidige bouwregelgeving. De rol van de bouwdirectie of de projectmanager is onder andere om de opdrachtgever volledig te ontlasten en de spil te vormen tussen de verschillende key-partners en de opdrachtgever.

Wat de meerwaarde van PF-Consultancy is leggen wij u graag per processtap uit tijdens een persoonlijk intake gesprek.

Aanvraag omgevingsvergunning