0-Meting

De 0-meting

U bent voornemens om bouwwerkzaamheden uit gaan voeren waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen/ bouwwerken kunnen verzakken en of scheuren. Zorg in dat geval voor een juiste 0-meting van deze omliggende gebouwen/ bouwwerken. Hierdoor worden mogelijke juridische geschillen achteraf voorkomen. Na een nulmeting kunnen wij op uw verzoek of op ons advies herhalingsmetingen uitvoeren. Daarmee houden we uw werkzaamheden en de omliggende gebouwen onder controle.

Wat is een 0-meting

Er gaan werkzaamheden plaatsvinden die trillingen (kunnen) veroorzaken.
Dit kunnen bijvoorbeeld infra werkzaamheden zijn zoals het vervangen van het riool beneden de openbare weg of het slaan van heipalen ten behoeve van een nieuwbouw project. Hierdoor kan mogelijk schade ontstaan in de belendende gebouwen/ bouwwerken. Om een juist beeld te krijgen van de staat van de belendende gebouwen voordat de werkzaamheden plaatsvinden, wordt een 0-meting uitgevoerd.

Tijdens een 0-meting verrichten wij een opname van de belendende gebouwen/ bouwwerken. Er wordt visueel geïnspecteerd naar mogelijke aanwezige scheurvorming of scheefstaand van of in het gebouw. Dit wordt op beeld en schrift vastgelegd.
Indien vooraf bekend is dat de belendende gebouwen reeds scheurvorming hebben, kan met de opdrachtgever worden afgesproken dat er direct scheurmeters worden geplaatst.
Middels deze scheurmeters kan een monitoring plaatsvinden van het gedrag van de scheur.

Nazorg

Het is van belang dat zowel de eigenaar/ eigenaren van de belendende gebouwen als de initiatiefnemer van de werkzaamheden (of de aannemer) de rapportage van de 0-meting gezien en geaccordeerd heeft. Alleen dán kan het als een rechtsgeldig stuk worden beschouwd.

Zodra de werkzaamheden hebben plaatsgevonden kan PF-Consultancy een tweede inspectieronde uitvoeren. Tijdens deze inspectie wordt  gecontroleerd of er mogelijk (nieuwe) schade is ontstaan.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of voor het opvragen van een offerte.

Scheurvorming