Energieprestatie woningen

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar. Het doel ervan is dat je gaat nadenken over manieren om je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief maken. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete van 170 euro voor natuurlijke personen en 340 euro voor rechtspersonen.

Waarom een energielabel?

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu! Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en mogelijk zonnepanelen of andere energie opwekkende installaties. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:

 • beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • tijdelijke gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen (zoals schuren of garages).

Verschil tussen voorlopig en definitief energielabel

Het voorlopige label is een schatting. In de praktijk kan je woning een beter of slechter energielabel hebben. Het is gebaseerd op gegevens uit het Kadaster (type huis, grootte, bouwjaar) en op gegevens van vergelijkbare huizen. De vergelijkbare huizen komen uit een onderzoek uit 2006 naar het huizenbestand in Nederland. Zo kan worden ingeschat dat de kans groot is dat bijvoorbeeld een vooroorlogs huis inmiddels een hr-combiketel heeft en dubbel glas in de woonkamer.

Huis verkopen = definitief energielabel aanvragen

Als je je huis verkoopt, dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel jouw woning heeft. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen (170 euro voor natuurlijke personen en 340 euro voor rechtspersonen). Een voorlopig energielabel is gratis. Voor een een definitief energielabel betaalt u enkel de administratiekosten van de erkend deskundige.
Je kan een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Dat gaat in zes stappen:

 1. Inloggen met DigiD.
 2. Gegevens van je woning controleren en eventueel aanpassen (hooguit 10 gegevens).
 3. Bewijs toevoegen aan het online woningdossier.
 4. Erkend deskundige selecteren die het bewijs gaat controleren.
 5. Gegevens versturen.
 6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Nieuw energielabel woningen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Energielabel aanvragen en opstellen

Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase EP-online.

Consequenties voor het huidige energielabel

Het huidige energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via de website Energielabel voor woningen. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving en het verkrijgen van een energielabel kunt u bij PF Consultancy terecht.

Trias Energetica

Ondanks dat Trias Energetica een vrij oude theorie is, is het zeker niet achterhaald en zijn wij ervan overtuigd dat dit hedendaags nog altijd toepasbaar is bij een energie bewuste nieuwbouw of renovatie van uw woning. Hieronder wordt het Trias Energetica principe uitgelicht.

Bent u voornemens om uw bestaande woning op te waarderen op het gebied van energieverbruik. Pas dan in eerste instantie de zeer eenvoudig te begrijpen drie stappen uit de Trias Energetica theorie toe:

TRias-3

Stap 1. Beperk de energievraag in eerste instantie zo veel mogelijk door het toepassen van bouwkundige oplossingen.

Voorbeelden zijn:

 • Isoleren
 • Luchtdicht bouwen
 • Compacte gebouwvorm
 • Plaats van gevelopeningen en overstekken

Stap 2. Haal energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen

Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, ondergrond-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een warmtepomp, zonneboiler of een zonnepaneel.

Energie uit reststromen kan worden gewonnen middels warmteterugwinning (WTW). Hierbij worden ingaande en uitgaande stromen gekruist in een warmtewisselaar, waarbij de koude ingaande stroom wordt voorverwarmd door de warmere uitgaande stroom. Voorbeelden zijn WTW op ventilatielucht en douchewater WTW.

Een belangrijke duurzame bron is de zon. Door in het ontwerp (in het geval van nieuwbouw/ uitbouw)rekening te houden met de oriëntatie en voornamelijk glas aan de zuidgevel toe te passen, kan men zonnewarmte en -licht direct gebruiken om de woning te verwarmen en verlichten.
Deze zogenaamde passieve zonne-energie is met name in de koude jaargetijden gewenst.

Om oververhitting in de zomer te voorkomen is het belangrijk gebruik te maken van maatregelen die de dan hoogstaande zon beletten direct in de woning te schijnen. Dit kan met behulp van (externe) zonnewering en overstekken.

Bent u voornemens om zonnepanelen toe te passen, houd dan rekening met bijvoorbeeld onderstaande zaken:

 • Is mijn woning goed geïsoleerd en luchtdicht? (stap 1 Trias Energetica)
 • Hoe is de oriëntatie van mijn woning?
 • Dien ik constructieve aanpassingen te doen aan het dak?
 • Wat is het rendement van de betreffende panelen?
 • Laat u goed informeren door kenners en niet door verkopers.

Stap 3. Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk.

Met name bij bestaande (oudere) woningen is het niet altijd mogelijk om de energie volledig uit duurzame bronnen op te wekken. Indien dit het geval is dan dient men een plan te maken om de restvraag zo beperkt mogelijk te maken

PF Consultancy kan u adviseren in bovenstaand traject.