Meerjaren Onderhoudsplan

Het Meerjaren Onderhoudsplan

Om de conditie van vastgoedobjecten te bewaken en zicht te hebben op noodzakelijk onderhoud is het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) essentieel. Een MJOP is een rapport dat per bouwdeel aangeeft wanneer onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten zullen zijn. Met een MJOP is het mogelijk om te sturen op planmatig onderhoud op basis van de staat van onderhoud van gebouwen.

Wat moet er in het MJOP staan?

In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

  • Bouwdeel: het MJOP moet laten zien over welk bouwdeel het gaat (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, etcetera).
  • Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden.
  • Kosten: tot slot moet er in het MJOP staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

Van groot belang is dat alle bouwdelen worden meegenomen in het MJOP. Vaak wordt er bijvoorbeeld een plan gemaakt voor 10 jaar. Als in zo’n geval het dak een levensduur heeft van 15 en de lift van 25 jaar, ook dan moeten ze meegenomen worden in het plan, zodat in ieder geval voldoende gereserveerd wordt.

Conditiemeting

Het is verstandig om het opmaken van het MJOP altijd te combineren met een conditiemeting. In de conditiemeting staat namelijk voor alle bouwdelen, die in het MJOP staan, vermeld of ze wellicht al direct onderhoud nodig hebben. In een MJOP wordt bij de cyclus namelijk alleen maar gekeken naar gemiddelde levensduur en wordt niet gekeken naar de staat waarin de bouwdelen nu verkeren. Dit kan dus een vertekend beeld geven.

Neem contact op met PF-Consultancy voor een nadere toelichting.

Meerjarenonderhoudsplanning