Expertise scheurvorming

De oorzaak

“Een gebouw werkt”. Dit heeft u wellicht een keer gelezen of gehoord. Een gebouw bestaat uit verschillende materialen die in verschillende omstandigheden krimpen en uitzetten. Het krimpen en uitzetten kan leiden tot scheurvorming in bouwdelen. Hieronder een opsomming van de mogelijke oorzaken van scheurvorming in bouwdelen:

 • Zetting van het gebouw;
 • Krimp;
 • Weersinvloeden;
 • Funderingsproblemen (waaronder onder andere te denken valt aan grondwater veranderingen of doorgerotte fundering);
 • Spanning in metselwerk of beton (ten gevolge van bijvoorbeeld inwendige roestvorming of ingeklemde bouwdelen);
 • Trillingen in de grond (door bijvoorbeeld verkeer);
 • Lekkage(‘s), vochtproblemen.

De belangrijkste stap in het proces om scheurvorming uiteindelijk te herstellen is het onderzoek naar de oorzaak van de scheurvorming. In veel gevallen wordt er slechts gekeken naar de scheur in het bouwdeel en wordt deze scheur cosmetisch hersteld. Hiermee wordt de oorzaak echter niet aangepakt en is de kans aanwezig dat de scheur terug zal komen.

Het advies

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bouwtechnische scheuren en constructieve scheuren. Hoewel beide soorten scheurvorming kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie, is dit bij bouwtechnische scheuren vaak niet direct het geval omdat hier de constructieve veiligheid niet mee wordt beperkt. Indien het echter een constructieve scheur betreft en de oorzaak wordt niet onderzocht maar de scheur wordt cosmetisch hersteld, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Laat u daarom goed adviseren!

Naast de bouwkundige keuringen is PF-Consultancy gespecialiseerd in de analyse van scheurvorming in een woning of woongebouw.

PF-Consultancy treedt in dit proces volledig onafhankelijk op en zal op basis van de aanwezige constructieve- en bouwkundige kennis een zorgvuldige analyse maken van het mogelijke gebrek.
De stappen die hierin worden doorlopen:

 1. Visuele (niet destructieve) inspectie;
  1. Locatie van de scheur/ het gebrek
  2. Vorm, richting van de scheur
  3. Bepalen invloeden
 2. Rapportage van het mogelijke gebrek;
  1. Situatie en omstandigheden
  2. Oorzaak*
  3. Hersteladvies
  4. Kosten herstel (indien gewenst)
 3. Oplevering rapportage

* Het is niet altijd mogelijk om op basis van een visuele inspectie de oorzaak van het gebrek te achterhalen. In dit geval kan een destructief onderzoek geadviseerd worden.

Scheurvorming