Brandgevaar

Brandgevaarlijke materialen

Brandgevaarlijke materialen in bestaande woningen Veel woningen ouder dan 30 jaar bezitten brandgevaarlijke materialen die heden ten dage niet meer zijn toegestaan. Een bouwkundige keuring bestaat onder andere uit het controleren hiervan. Uiteraard dient het materiaal dan wel zichtbaar te zijn en niet verborgen achter of in een constructie. Welke brandgevaarlijke materialen zijn niet toegestaan?…

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring en Bouwadvies

Bouwkundige keuring en Bouwadvies De woning uit 1973 verkeert in een relatief slechte staat en behoeft een uitgebreide bouwtechnische keuring. De opdrachtgever is voornemens om een woning aan te kopen via Goessens & Goessens Makelaardij. De structuur van de woning is echter goed: Volledig uitgevoerd in beton en geen constructieve gebreken zichtbaar. Het is aan…

Bouwkundige keuring

Expertise scheurvorming

Na de aankoop van de woning komt de nieuwe bewoner scheurvorming tegen in de hoeken van de metselwerk wanden. Op basis van een visueel onderzoek heeft PF-Consultancy een advies uitgebracht. In dit advies is opgenomen: Bevindingen Risico-inventarisatie Conclusie Advies Op basis van de rapportage kan de nieuwe bewoner de specifieke herstelwerkzaamheden laten uitvoeren door een…

Bouwkundige keuring

Plus keuring Maastricht

De potentiële kopers hebben via De Hypotheker een Plus Keuring aangevraagd. Tijdens de keuring is naar voren gekomen dat de plafonds op de eerste verdieping uit zachtboard bestaan. Zachtboard is gezien de extreem hoge brandklasse (Brandklasse E-F) niet toegestaan (Nederlandse Wetgeving). Dit materiaal dient of verwijderd te worden of het dient volledig te worden afgesloten…

Bouwadvies

Aanvraag omgevingsvergunning, Heerlen

De opdrachtgever wil het pand met bestemming “Dienstverlening” wijzigen naar bestemming “Wonen”. Wat houdt dit in en wat is hiervoor nodig? Wij hebben het bouwkundig advies verzorgd en momenteel ligt de aanvraag bij de Gemeente Heerlen. Daglicht, ventilatie en brand dienen uitvoerig onderzocht te worden. Het advieswerk bestond onder andere uit: Vooronderzoek Bestemmingsplan check Bestaande…

Bouwkundige keuring

Meeloopkeuring Meerssen

Een degelijke woning, met zorg onderhouden en een prachtige ligging. “Maar daar kan niets mis mee zijn”. Als er toch een lichte twijfel heerst, is een meeloopkeuring een goede manier om snel te weten te komen of uw gevoel klopt. Wij voorzien u binnen het uur van de juiste bouwkundige informatie.

Bouwtechnische keuring

Meeloopkeuring Kerkrade

De mogelijke nieuwe bewoners wilden graag een onafhankelijk advies over de bouwtechnische staat van de woning. Het betrof een gedateerde woning waar bouwtechnisch onderhoud noodzakelijk was. De vraag van de potentiële kopers was wat de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden zouden worden. Tijdens de Meeloopkeuring zijn deze kosten duidelijk in beeld gebracht. Like ook onze…

Plus Keuring

Plus Keuring Maastricht

PF-Consultancy voert ook bouwtechnische inspecties uit in Maastricht. In dit geval betrof het een Plus Keuring in opdracht van een potentieel koper. Voorafgaande aan de keuring hebben wij gevraagd wat de eventuele verbouwingsplannen zijn en welk budget hiervoor vrij is gemaakt. Mede dankzij deze informatie kunnen wij een goed beeld schetsen of dit haalbaar is.…

Pluskeuring Eys

Wat houdt een Plus keuring in? De Plus keuring betreft een visuele keuring van de woning of het gebouw + een uitgebreide rapportage met foto’s, een uitleg van de gebreken, mogelijke herstelwerkzaamheden, de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn.

Bouwkundig aankoop/verbouw advies

De opdrachtgever wilde graag weten of het mogelijk was om met de overwaarde van de huidige woning, de gewenste verbouwing van de potentieel nieuwe woning te financieren. Tijdens de keuring werd duidelijk dat de gewenste doorbraak in een stabiliteitswand moest komen. Een doorbraak door een stabiliteitswand is niet altijd even eenvoudig en kan invloed hebben…